Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Hoe AI ons nu al kan helpen bij het terugdringen van geweld in binnensteden

Camera view with violence detection AI

Geweld in binnensteden is een groeiende zorg voor de samenleving. Om dit probleem effectief aan te pakken, worden steeds vaker moderne technologieën ingezet. Opvallend is daarbij het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) met videocamera’s in drukbezochte gebieden in de binnenstad. Hoe kunnen camera’s en AI samen de veiligheid én het gevoel van veiligheid bevorderen om zo de leefbaarheid van de Nederlandse steden te verbeteren? 

In 2022 werden er in de vier grootste steden totaal 185.114 misdrijven gerapporteerd. Denk aan inbraak, bedreiging en aantasting van de openbare orde. Een forse toename ten opzichte van het jaar daarvoor, zo’n 13,5% volgens het dataportaal van de Nederlandse politie. Dit terwijl de speerpunten van menig stad: ‘schoon, heel en veilig’ zijn. Met deze punten in het achterhoofd probeert men de steeds verder urbaniserende stad leefbaar en prettig te houden, maar helaas vaak zonder resultaat.

Videocamera’s met AI

Het leefbaar en prettig houden van een stad hoeft de gemeente niet alleen te doen. Partijen die samenwerken met de gemeenten dragen bij aan de speerpunten door producten en oplossingen te ontwikkelen die dit maximaal ondersteunen. Een goed voorbeeld zijn de netwerkvideocamera’s van Axis Communications. Met de ‘smart city’ oplossingen kunnen objectherkenning en gedragsanalyse worden geïnstalleerd op de apparaten, waardoor er data wordt opgebouwd die de stad kan helpen met verbeteringen voor Openbare Orde en Veiligheid, (stedelijke) mobiliteit en milieumonitoring.

Bijvoorbeeld door het vroegtijdig detecteren van vechtpartijen of opstootjes. Omdat een camera direct effect heeft op zowel de objectieve- als subjectieve veiligheid én er steeds vaker camera’s in binnensteden gemonteerd worden, kan er gewerkt worden aan het integreren van de juiste technologie en de daarop afgestelde werkwijze per gemeente.

Het goede nieuws is, dat deze oplossing al bestaat. Namelijk in de vorm van Axis camera’s aangevuld met intelligentie (AI) van partners. Oddity.AI is zo’n partner en heeft een algoritme ontwikkeld dat geweld detecteert. Iets wat 1-op-1 het groter wordende probleem tegengaat.  

Een wens vanuit de steden is dat de observant enerzijds real-time moet kunnen reageren op de ongewenste situatie en anderzijds moet de camera automatisch de juiste beelden vastleggen zodat er op een nader moment nog actie ondernomen kan worden. Op die manier draagt het camerasysteem bij aan de veiligheid van de stad en kunnen ongewenste situaties effectief worden opgelost.

Kunstmatige intelligentie en videocamera’s kunnen nu al helpen bij het verminderen van geweld in binnensteden

Algoritme tegen geweld

Om duidelijk te maken hoe het AI-algoritme kan bijdragen aan de oplossing tegen geweld, moet de technologie zijn geïnstalleerd én moet de werkwijze van de desbetreffende gemeente erop afgesteld zijn. Het geavanceerde AI-algoritme detecteert (ernstige) geweldsmisdrijven op live videobeelden van bestaande camera’s, wat zorgt voor een real-time en proactief toezicht. Mocht er zich een incident voordoen, dat wordt het algoritme getriggerd, waarnaar er een signaal wordt gestuurd naar de observant in de controlekamer. Hij/zij kan direct meekijken en de nodige actie ondernemen, door bijvoorbeeld de politie of ambulance in te schakelen.

Remote video URL

Geen limiet door afstand of avond

Opstootjes en andere misdrijven kunnen ’s nachts net zo goed plaatsvinden als overdag, bijvoorbeeld tijdens het uitgaansleven. De camera’s van Axis beschikken over diverse technologieën hebben om in uitdagende lichtomstandigheden nog steeds kleurenbeelden te produceren zonder te veel ruis waardoor de forensische waarde behouden blijft. Uniek aan de technologie van Oddity is de lage pixeldichtheid waarop het algoritme agressie kan detecteren./ Uniek aan de technologie van Oddity is dat het algoritme agressie kan detecteren op grote afstand, wanneer de beeldkwaliteit verminderd.

In de IEC 62676-4 standaard wordt een pixel dichtheid per meter omschreven om te kunnen voldoen aan de verschillende vormen van cameratoezicht. Voor het niveau ‘identificatie’, wat in de beveiligingswereld als hoogste niveau wordt gezien, zijn 250 pixels per meter nodig. Dit terwijl er met de combinatie van Axis en Oddity al een agressie signaal getriggerd wordt bij het ‘monitoren’ niveau waarbij gerekend wordt met 12.5 pixel per meter. 
Voor gemeenten die minder camera’s hebben, een grote uitkomst omdat het bereik en het verreikte veiligheidsaspect van de oplossingen daarbij exponentieel groter wordt.

Epko Van Nisselrooij, Smart City Specialist bij Axis Communications, "Kunstmatige intelligentie en videocamera’s kunnen nu al helpen bij het verminderen van geweld in binnensteden. Het geweldsniveau in Nederlandse steden vereist innovatie oplossingen en de integratie van AI in beveiligingscamera’s blijkt een effectieve benadering. De technologie maakt vroegtijdige detectie van misdrijven mogelijk en stelt gemeenten in staat om in real-time te reageren en opnames te maken van die ongewenste zaken die het forensische proces ondersteunen om hiermee incidenten vroegtijdig waar te nemen en/of adequaat te kunnen aanpakken waardoor de stad leefbaar en veilig blijft."
 

Meer over de smart city toepassingen van Axis Communications
David Leenders
 - 
Contactpersoon voor de pers
Team Lead Communications, Axis Communications BV
Telefoon: +31 613 116 247
|
David Leenders
To top