Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Ondertekende video houdt het vertrouwen in videobewaking op peil

Stefan Lundberg and Sebastian Hultqvist talking

Met de lancering van een Axis open-sourceproject voor video-authenticatie biedt Axis een referentieontwerp voor een video-authenticatie- en -verificatiemethode die in de hele sector kan worden toegepast. Het referentieontwerp is gebaseerd op de toevoeging van een cryptografische controlesom aan de video, die vervolgens wordt ondertekend door een video signing key die uniek is voor het apparaat. Deze sleutel levert het bewijs dat de video niet is bewerkt sinds hij werd opgenomen door de camera. We spraken met Stefan Lundberg, Senior Expert Engineer bij Axis, en Sebastian Hultqvist, Global Product Manager voor AXIS OS, en vroegen hen hoe het referentieontwerp is onthaald en hoe Axis het implementeert in zijn eigen camera's als signed video. 

Aanpak van een sectorbreed probleem

"Er is een gezegde dat luidt: 'een opkomende vloed tilt alle boten op'. Soms zijn dingen die de hele sector ten goede komen ook goed voor de individuele personen, of bedrijven, binnen die sector. Dat was ook de filosofie achter het open source-project," legt Stefan Lundberg, Senior Expert Engineer bij Axis, uit. "De authenticatie en verificatie van videobewaking is zo fundamenteel voor onze sector, dat we het vanzelfsprekend vonden om het referentieontwerp te delen, zodat elke fabrikant het kan gebruiken." 

Axis heeft altijd een open aanpak gehad. Ons cameraplatform is gebaseerd op open standaarden, en via het AXIS Camera Application Platform (ACAP) en de wereldwijde gemeenschap van partners kunnen klanten sneller en effectiever de vruchten plukken van innovatie. Het aanbieden van een open-source-referentieontwerp (de softwarebibliotheken samen met documentatie van het video-authenticatieproject zijn beschikbaar op GitHub) voegt een extra dimensie toe aan deze geest van openheid.

Stefan Lundberg and Sebastian Hultqvist
Stefan Lundberg, Senior Expert Engineer bij Axis

Lundberg gaat verder in op het belang van een sectorbrede benadering van video-authenticatie: "Het sleutelwoord is vertrouwen. Het is van essentieel belang dat iedereen er 100% op kan vertrouwen dat opgenomen videobewakingsbeelden verifieerbaar zijn als een authentieke weergave van de scène. Beveiligingspersoneel, opsporingsambtenaren, rechters en jury's en natuurlijk ook de burgers zelf, moeten allemaal kunnen vertrouwen op videobewaking. Elke twijfel kan de waarde ervan ondermijnen." 

Authenticatie op de plaats van opname

Eenvoudig gezegd voegt de video-authenticatie- en -verificatiemethode die in ons framework wordt beschreven, een cryptografische controlesom toe aan de video, die vervolgens wordt ondertekend door de unieke video signing key van het apparaat. Hiermee wordt het bewijs geleverd dat de video niet is bewerkt sinds hij de camera verliet. Door de video in een zo vroeg mogelijk stadium te ondertekenen en aan het specifieke apparaat te koppelen, blijft de betrouwbaarheid gehandhaafd in de hele bewakingsketen, zonder dat er extra menselijke of digitale verificatie nodig is. 

Sinds de aankondiging is de aanpak in de hele sector positief ontvangen, legt Sebastian Hultqvist, Global Product Manager voor AXIS OS, uit: "Het ondertekenen van video op de camera zelf in plaats van later in de videoverwerking wordt als een echt positief punt van onze aanpak ervaren. Elke twijfel of de video na de opname nog is bewerkt wordt volledig weggenomen. Dankzij een eenvoudige fabrikantsleutel kunnen wij alles wat nodig is voor verificatie in de videostream integreren wanneer de video wordt opgeslagen en bekeken, zowel online als offline. We hebben positieve feedback over de aanpak gekregen van handhavingsinstanties, overheden, veiligheidsonderzoekers, VMS-partners en andere fabrikanten van videobewakingsapparatuur". 

Sebastian Hultqvist and Stefan Lundberg
Sebastian Hultqvist, Global Product Manager bij AXIS OS

Ondertekende video op Axis-camera's 

Het framework voor de authenticatie- en verificatiemethode is voor iedereen in de beveiligingssector beschikbaar, maar we zullen het ook als ondertekende video toepassen op onze eigen portfolio van camera's. 

Signed video maakt deel uit van Axis Edge Vault, het hardwarematige cybersecurityplatform dat het Axis-apparaat beveiligt. Apparaten met Axis Edge Vault bieden tegen manipulatie beveiligde opslag, waardoor elk apparaat zijn geheimen kan beschermen en een basis kan worden gelegd voor een veilige implementatie van meer geavanceerde beveiligingsfuncties.  

Camera's met signed video gebruiken hun unieke video signing key. Deze is opgeslagen in de beveiligde keystore van Axis Edge Vault en voegt een handtekening toe aan de videostream. Het eigenlijke ondertekenen gebeurt met een unieke video signing key die wordt bevestigd met een unieke attestation key. Hierdoor is het mogelijk om de oorspronkelijke camera-opname te traceren en te controleren of de video niet is gemanipuleerd na het verlaten van de camera. 

"Elke fabrikant die het framework implementeert, moet ervoor zorgen dat de video-ondertekening plaatsvindt in zijn eigen fraudebestendige hardware. Voor ons is dat Axis Edge Vault. Dit is essentieel: een onweerlegbare en veilige link tussen de video-ondertekening en een specifiek apparaat staat centraal in het gebruiksgemak van de oplossing, wat naar onze mening cruciaal is voor een wijdverspreid gebruik," voegt Lundberg eraan toe. 

Het versterkt videobewaking als bewijs 

Tot slot bekijkt Hultqvist het ruimere plaatje: "Bij videobewaking voor openbare veiligheid staat de mogelijkheid om beelden als bewijsmateriaal te gebruiken centraal. Of het nu gaat om strafrechtelijk onderzoek of om claims van burgers en werknemers tegen overheidsinstanties en bedrijven, het is van vitaal belang dat de authenticiteit van videobewaking onbetwistbaar kan worden aangetoond. Elke twijfel, hoe klein ook, zal een aanleiding zijn om de relevantie van videobewijs te betwisten. Wij zijn ervan overtuigd dat ondertekende video, en implementaties van andere fabrikanten op basis van het framework, de meest effectieve manier is om de authenticiteit van video in de gehele bewakingsketen te verifiëren." 

Meer informatie over cybersecurity- en verificatiefuncties
David Leenders
 - 
Contactpersoon voor de pers
Team Lead Communications, Axis Communications BV
Telefoon: +31 613 116 247
|
David Leenders
To top