Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Voortgang op het pad van innovatie

“Innovation is in the Axis DNA,” says Kent Fransson

Innovatie kan voortkomen uit verbeeldingskracht die tot een technologische doorbraak leidt, of uit de toepassing van eerder geleerde lessen op een ander gebied. Het kan ook een nieuw perspectief zijn om zaken voor een bepaalde klant of voor de samenleving als geheel te verbeteren. In dit artikel bespreken we hoe Axis een cultuur van innovatie creëert en in stand houdt. Misschien wel het allerbelangrijkste: we kijken ook naar wat ons drijft om innovatief te blijven. 

Innovatie op zich kan aantrekkelijk zijn, maar gebeurt bij Axis nooit zonder reden. Innovatie bij Axis moet een praktisch en nuttig resultaat opleveren, en ingegeven zijn door de wens om de wereld slimmer en veiliger te maken. Kortom, innovatie is bedoeld om een betekenisvol verschil te maken in het leven van mensen. 

De technologische oplossingen van Axis zorgen voor verbeteringen die de maatschappij en het milieu ten goede komen. Hiervoor is echter een nauwe samenwerking met partners en klanten nodig, zodat we hun uitdagingen kunnen oplossen en hen op weg kunnen helpen naar succes.  

Hoe Axis een innovatie cultuur creëert en in stand houdt

"Innovatie zit in het DNA van Axis", zegt Kent Fransson, Global Product Manager bij Axis Communications. Onderdeel hiervan is dat we de nieuwsgierigheid aanmoedigen, als mensen en als ingenieurs. Dit is cruciaal om te begrijpen wat er gebeurt op het gebied van technologische ontwikkeling, welke invloed dit heeft op de bewakingsbranche en hoe dit de problemen kan oplossen waarmee we nu en in de toekomst worden geconfronteerd." 

Om in alle vrijheid ideeën te kunnen onderzoeken en ontwikkelen, staat Axis open voor nieuwe benaderingen. "We mogen experimenteren met productontwikkeling," legt Kent uit. "Fouten maken wordt gezien als een essentieel onderdeel van de weg naar innovatie. We kunnen dus risico's nemen en volop onze verbeelding gebruiken." 

Kent Fransson

Alle afdelingen binnen Axis, van business development- tot engineeringteams, mogen ideeën aandragen die tot innovatie kunnen leiden. 

"Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt, maar ook dat we nadenken over wat ze zeggen. Zo kunnen we waardevolle nieuwe ideeën opdoen en gaan er geen potentiële innovaties verloren. Het is iets wat je voortdurend moet oefenen," benadrukt Kent.  

Het delen van ideeën wordt aangemoedigd in het hele bedrijf, maar Axis heeft ook een team dat zich richt op innovatie voor klantenoplossingen. Het team Product Concepts & New Ideas schrijft het verhaal van potentiële producten en diensten van de toekomst door middel van prototypes en demo's als startpunt voor iets nieuws.  

Thomas Ekdahl, Engineering Manager van het PCNI-team, legt het uit: "Ideeën voor innovatie moeten oplossingen bieden voor de uitdagingen van 'nu', maar we hebben ook een langetermijnvisie nodig voor wat er daarna kan gebeuren, waarbij we drie tot vijf jaar verder kijken. Dit is waar het PCNI-team zich op focust." 

Thomas Ekdahl

Om productconcepten en nieuwe ideeën te genereren, stimuleert het team open, informele discussies op basis van de eigen inzichten van de teamleden, en informatie die is verzameld tijdens bijeenkomsten met klanten en eindgebruikers. Om deze brede aanpak verder mogelijk te maken, behoren de teamleden tot verschillende disciplines, niet enkel technologische engineering, die gecombineerd worden met formele benaderingen. 

"We gebruiken trendstudies met de focus op technologie, die de mogelijke resultaten bekijken. Zo proberen we de toekomst te ontcijferen," zegt Thomas. "Om ideeën naar voren te brengen, is de PCNI-strategie om als team een sterk idee te creëren voordat een bedrijfsbrede discussie over de innovatie- en ontwikkelingsreis wordt gestart."

De rol van partnerschap in innovatie

Een integraal onderdeel van dat traject is de relatie met het wereldwijde netwerk van partners en klanten. Partners die oplossingen aan klanten leveren, zijn het best op de hoogte van de werkelijke pijnpunten. Deze informatie vormt de basis voor onderzoek en ontwikkeling om de uitdagingen van klanten op te lossen. 

Inzichten worden vaak vanuit de eerste hand verkregen en samengelegd met gestructureerde feedback van partners. Regelmatige enquêtes bij partners en klanten geven de aanpak vorm en maken innovatie en ontwikkeling mogelijk. 

AXIS P3715-PLVE Network Camera behind the scenes

Een voorbeeld hiervan is de AXIS P3715-PLVE Network Camera. Hij werd ontwikkeld op verzoek van veel van onze klanten. Ze hadden behoefte aan een kleinere multidirectionele camera die in twee richtingen tegelijk kon kijken, perfect voor schoolgangen. Dus gebruikten we de functionaliteit van onze populaire multidirectionele camera's en ontwikkelden we een kleinere versie met twee sensoren in plaats van vier, die we in een pindavormige behuizing plaatsten. Het was een totaal nieuw en uniek mechanisch ontwerp, dat aan de behoeften van veel van onze klanten voldeed. 

Open applicatieplatform voor developers

Het benutten van de kracht en creativiteit van partners was een van de drijfveren achter het creëren van het AXIS Camera Application Platform, ACAP, het open applicatieplatform waarmee ontwikkelaars functionaliteit kunnen creëren die kan worden ingezet op een reeks Axis-apparaten.  

"We weten dat we niet alle antwoorden kennen of altijd de beste ideeën hebben. Het principe van ACAP is om zoveel mogelijk slimme en creatieve mensen de kans te geven applicaties te ontwikkelen die optimaal gebruik maken van onze technologie, de grootste waarde voor klanten opleveren en partners in staat stellen hun eigen bedrijf te laten groeien", zegt Anders Johansson, Global Product Manager, Edge Applications bij Axis. 

Drijfveren voor innovatie in videobeveiliging

Hierna volgen enkele voorbeelden van belangrijke factoren die zorgen voor innovatie bij Axis bij het ontwikkelen van producten en oplossingen. 

Verbetering van het gebruiksgemak

Verbetering van het gebruiksgemak is een fundamentele verwachting van klanten die steeds belangrijker wordt, niet het minst door de vraag naar verbetering van de operationele en bewakingsprestaties. De ontwikkeling van een oriëntatiehulpmiddel is hier een goed voorbeeld van.  

Screenshot AXIS Q6078-E

"Bij een incident waarbij hulpdiensten betrokken zijn, kan het snel en nauwkeurig kunnen aansturen van personeel ter plaatse een kwestie van leven of dood zijn. Op basis van de functionaliteit die gebruikelijk is in computergames, ontwikkelden onze technici een oriëntatiehulpmiddel met een kompas en de mogelijkheid voor operators om namen van straten of gebouwen aan de scène toe te voegen om hulpverleners te helpen," zegt Kent. 

Dit oriëntatiehulpmiddel is nu opgenomen in verschillende Axis PTZ-camera's, waardoor een cameraoperator snel de oriëntatie kan bepalen en objecten actief kan volgen.  

Vertrouwen als drijvende kracht voor innovatie

Een bewakingstechnologie kan pas effectief zijn als je erop kunt vertrouwen. Bij videobewaking is het van essentieel belang dat de authenticiteit van beelden kan worden geverifieerd in een rechtszaal. Ondertekende video bevestigt dat beelden van gebeurtenissen accuraat zijn vanaf het moment van opname en dat ze niet zijn gemanipuleerd.  

Naast de behoefte aan beveiliging heeft de noodzaak van vertrouwen van het publiek in de bescherming van privacy geleid tot de innovatie van de gezichtsvervagingsfunctie in de AXIS Live Privacy Shield-technologie. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk snel te reageren op incidenten en bewijsmateriaal te verzamelen zonder de privacy van voorbijgangers te schenden. Om de privacy te beschermen en te voorkomen dat videobewakingsgegevens worden gestolen of beschadigd, is ook voortdurende innovatie op het gebied van cybersecurity op basis van een robuust model dat in de loop der tijd is ontwikkeld van cruciaal belang.  

AXIS Live Privacy Shield

De sleutelrol van duurzaamheid in innovatie

Aan de basis van al deze ontwikkelingen ligt de toenemende vraag van consumenten naar duurzaamheid, in combinatie met onze visie om te bouwen aan een slimmere en veiligere wereld. Onze benadering van duurzaamheid geldt vanaf het productontwerp tot en met het einde van de levensduur van het product. Dit omvat het maximaliseren van hergebruik en recycling, alsmede voortdurend onderzoek naar het verlengen van de levensduur van geïnstalleerde producten. Er zijn ook initiatieven die de energie-efficiëntie verbeteren, zowel in onze bedrijfsvoering als in het productontwerp, zoals de energiebesparingsmodus op sommige camera's, die klanten kan helpen het energieverbruik te verminderen.  

Duurzame innovatie heeft geleid tot ontwikkelingen op het gebied van groen ontwerp, waaronder het optimaliseren van het gebruik van biogebaseerde kunststoffen, in combinatie met een circulaire benadering. De vraag naar duurzaamheid heeft ook een positieve invloed gehad op operationele innovatie, zoals het verduurzamen van de supply chain, van productontwerp en materiaalkeuzes tot het verminderen van verpakkingsmateriaal en het optimaliseren van de transportefficiëntie. 

De voortdurende behoefte aan innovatie

Omdat de wereld nooit stilstaat en er steeds nieuwe uitdagingen zijn, waarvan sommige een impact hebben op de bewakingstechnologie, is voortdurende innovatie nodig. Hiervoor is een fundamentele aanpak nodig die bedrijfsbreed wordt gestimuleerd en ontwikkeld en waaraan voortdurend wordt gewerkt.  

Op die manier stelt onze innovatiecultuur ons in staat om de uitdagingen waar onze partners en klanten voor staan, nu en in de toekomst, te herkennen en er samen oplossingen voor te vinden.  

David Leenders
 - 
Contactpersoon voor de pers
Team Lead Communications, Axis Communications BV
Telefoonnr.: +31 613 116 247
|
David Leenders
To top