Przejdź do głównej zawartości

Bezpieczeństwo w 2024 - 5 trendów technologicznych

Tech Trends 24

Nawet dla tych z nas, którzy pracują w branży technologicznej od dziesięcioleci, tempo zmian w ciągu ostatnich 12 miesięcy było niezwykłe.

Po raz kolejny nie mamy wątpliwości, że innowacje technologiczne niosą ze sobą zarówno ogromne możliwości, jak i bardziej złożone wyzwania niż te, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, i nie wykazują oznak spowolnienia. Nadążanie za zmianami i ich konsekwencjami – dla dostawców, klientów i organów regulacyjnych – wymaga skupienia, energii i staranności.

Kluczowe trendy technologiczne, które naszym zdaniem będą miały wpływ na sektor bezpieczeństwa w 2024 roku, odzwierciedlają to szybko zmieniające się środowisko. Jak zawsze, są one mieszanką pozytywnych możliwości, które należy wykorzystać, a także wyzwań, którym należy się zająć.

1. Potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w sektorze bezpieczeństwa

Informacje o trendach technologicznych w poprzednich latach podkreślały potencjał sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia w sektorze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej analityki na brzegu sieci, w samych kamerach.

To rozprzestrzenianie się głębokiego uczenia na brzegu sieci wciąż przyspiesza. Praktycznie każda nowa kamera sieciowa jest wyposażona w tę funkcje, co znacznie zwiększa dokładność analiz. Daje to podstawy do tworzenia skalowalnych rozwiązań chmurowych, ponieważ eliminuje tak duże wymagania dotyczące przepustowości, zmniejszając przy tym przetwarzanie w chmurze i sprawia, że system jest bardziej niezawodny.

Jednak jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, rok 2023 był okresem, w którym duże modele językowe (LLM) wdarły się do świadomości publicznej jako podstawa generatywnej sztucznej inteligencji. Ta forma AI wspiera tworzenie nowych treści – słów, obrazów, a nawet wideo.

Większość branż przygląda się potencjalnym możliwościom użycia generatywnej sztucznej inteligencji, a sektor bezpieczeństwa nie jest wyjątkiem. W 2024 roku zobaczymy aplikacje skoncentrowane na bezpieczeństwie oparte na wykorzystaniu LLM i generatywnej sztucznej inteligencji. Prawdopodobnie AI użyta będzie w roli asystenta dla operatorów, pomagając im dokładniej i wydajniej interpretować to, co dzieje się w scenie, oraz jako interaktywna obsługa klienta, zapewniająca bardziej przydatne 
i praktyczne odpowiedzi na zapytania klientów. Ponadto, generatywna sztuczna inteligencja dowiodła już swojej wartości w tworzeniu oprogramowania, co będzie korzyścią widoczną w całym sektorze bezpieczeństwa.

Oczywiście musimy być świadomi zagrożeń i potencjalnych pułapek związanych z generatywną AI. Będą toczyć się debaty na temat tego, które modele zastosować i w jaki sposób, a w szczególności na temat wykorzystania modeli open-source i modeli własnościowych, jednak mimo wszystko, największym ryzykiem będzie zignorowanie tego.

2. Efektywność zarządzania rozwiązaniami napędzającymi architekturę hybrydową

Architektury rozwiązań hybrydowych – wykorzystujące zalety technologii lokalnych, chmurowych i brzegowych – są obecnie uznawane za nowy standard w wielu rozwiązaniach zabezpieczających. Funkcje są wdrażane tam, gdzie jest to najbardziej wydajne, wykorzystując to, co najlepsze z każdej instancji w systemie, zwiększając przy tym poziom elastyczności. Ostatecznie architektury systemów powinny służyć potrzebom klienta, a nie preferowanej przez dostawcę strukturze.

W dużej mierze jest to kwestia dostępności. Im więcej rozwiązań istnieje w środowiskach łatwo dostępnych zarówno dla dostawców, jak i klientów, tym większe możliwości mają dostawcy w zakresie zarządzania elementami systemu, biorąc na siebie większą odpowiedzialność i zmniejszając obciążenie klientów.

Architektury hybrydowe wspierają również nadchodzące przypadki użycia sztucznej inteligencji w zakresie wsparcia automatyzacji w zarządzaniu rozwiązaniami czy ich obsłudze. Zwiększona dostępność systemu jest cenna zarówno przy wsparciu ludzkim, jak i sztucznej inteligencji, ponieważ wykorzystuje mocne cechy obu stron.
3.Ochrona zawsze, ale bezpieczeństwo także 

Bezpieczeństwo i ochrona są ze sobą powiązane. Coraz częściej są one uznawane za odrębne przypadki użycia: bezpieczeństwo wiąże się z zapobieganiem celowym działaniom – włamaniom, wandalizmowi, agresji wobec ludzi itp. – a ochrona związane jest z niezamierzonymi zagrożeniami i incydentami, które mogą wyrządzić szkodę ludziom, mieniu i środowisku.

Z wielu powodów wykorzystanie dozoru wizyjnego i analityki w przypadkach użycia związanych z ochroną szybko rośnie i będzie się rozwijać.

Jednym z powodów są niestety zmiany klimatyczne. W związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi powodującymi powodzie, pożary, osuwiska, lawiny i inne, dozór wideo, czujniki środowiskowe i analityka będą coraz częściej wykorzystywane przez władze do wczesnego ostrzegania o potencjalnych katastrofach i wspierania najszybszej i najskuteczniejszej reakcji.

Zarządzanie ryzykiem, zgodność z dyrektywami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymogami regulacyjnymi to kolejny kluczowy powód ciągłego wzrostu liczby przypadków użycia związanych z ochroną. Monitoring wizyjny będzie szeroko stosowany w organizacjach w celu zapewnienia przestrzegania zasad BHP i bezpiecznych praktyk pracy, takich jak noszenie wymaganych środków ochrony osobistej (PPE). Tam, gdzie dojdzie do incydentów, monitoring wizyjny będzie coraz bardziej użytecznym i ważnym narzędziem w dochodzeniach.

4.Technologia napędzana przez regulacje i zgodność z przepisami

Mówiąc o zgodności, globalne środowisko regulacyjne ma coraz większy wpływ na rozwój technologii, jej zastosowania i wykorzystania. Zgodność z nimi jest czymś, czego dostawcy i użytkownicy końcowi muszą być świadomi i powinni starać się ściśle współpracować, aby to osiągnąć.

Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, ład korporacyjny – to obszary, które podlegają szerokiej kontroli regulacyjnej. Dostawcy muszą opracowywać własne technologie i prowadzić własną działalność w sposób, który wspiera wymagania klientów dotyczące zgodności.

W coraz większym stopniu środowisko regulacyjne obejmuje nie tylko konkretny rozwój 
i wykorzystanie samej technologii. Geopolityka i stosunki handlowe między państwami narodowymi prowadzą również do regulacji, które wymagają przejrzystości na poziomie komponentów, jeśli dostawcy chcą zachować licencję na prowadzenie działalności na kluczowych rynkach międzynarodowych.

Dobrym przykładem wprowadzanych rozwiązań jest np. dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej – tzw. dyrektywa NIS2. Na mocy wprowadzonych dyrektywą przepisów przedsiębiorstwa wskazane jako operatorzy usług kluczowych w sektorach tj. energia, transport, woda, bankowość, finanse czy infrastruktura cyfrowa, będą musiały podąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i powiadamiać właściwe organy krajowe o poważnych incydentach. 

5.Perspektywa "całego systemu"

Wpływ każdego aspektu systemu bezpieczeństwa będzie podlegał wzmożonej kontroli, a dostawcy i klienci będą musieli monitorować, mierzyć i w coraz większym stopniu raportować szeroki zakres czynników. Zasadnicze znaczenie będzie miało przyjęcie całościowej perspektywy systemowej.

Dobrym przykładem jest zużycie energii. Sama kamera wideo zużywa stosunkowo niewielką ilość energii, jednak perspektywa się zmienia, kiedy spojrzymy na cały system holistycznie i weźmiemy pod uwagę również serwery, przełączniki, koncentratory oraz routery, przez które przesyłane są dane, znajdujące się w dużych centrach danych, a te wymagają chłodzenia.

Ta całościowa perspektywa systemowa jest przydatna i powinna być mile widziana przez branżę. Doprowadzi to do innowacji w zakresie nowych technologii i kamer, które przyniosą korzyści w całym systemie, a nie w izolacji. Dobrym przykładem są kamery, które zmniejszają szybkość transmisji, pamięć masową i obciążenie serwera w celu zmniejszenia wymagań dotyczących chłodzenia serwera. Bardziej wydajny transport produktów, zrównoważone opakowania i stosowanie standardowych komponentów również mogą odgrywać znaczącą rolę. Niezbędna jest widoczność i większa kontrola w całym łańcuchu dostaw.

Wszyscy zgadzamy się, że całkowity koszt posiadania (TCO) jest ważną miarą, ale dostawcy zabezpieczeń będą w coraz większym stopniu musieli brać pod uwagę (i być przejrzyści) całkowity wpływ własności, biorąc pod uwagę aspekty niefinansowe, w tym środowiskowe i społeczne. Dostawcy nie będą już mogli działać w oderwaniu od własnych łańcuchów wartości i łańcuchów wartości swoich klientów.

Nie mamy wątpliwości, że w 2024 roku nastąpi dalszy postęp technologiczny, a wraz z nim kolejne wyzwania dla nas wszystkich. Jak zawsze, z niecierpliwością czekamy na współpracę z naszymi partnerami i klientami, aby zapewnić pozytywne wyniki dla wszystkich, w sektorze i poza nim.

Podsumowaliśmy te trendy w infografice:

Pobierz infografikę (EN)

Marek Pavlica
 - 
Kontakt prasowy
Regional Communications Specialist, Axis Communications
Telefon: +42 073 431 9237
|
Marek Pavlica
To top