Przejdź do głównej zawartości

Kamery wyposażone w sztuczną inteligencję: rewolucja w bezpieczeństwie i wydajności biznesowej

5 minutes read
Kamery wyposażone w sztuczną inteligencję: rewolucja w bezpieczeństwie i wydajności biznesowej

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence — AI) jest obecnie niezwykle popularnym tematem rozmów, a w branży systemów dozoru wideo aż wrze od rozważań dotyczących jej potencjału. W sytuacji, gdy na rynek wchodzą kolejne produkty, klienci zastanawiają się nad wdrażaniem kamer z funkcjami AI i oceniają ich możliwe zalety.

Axis już od jakiegoś czasu konsekwentnie wprowadza w swoich produktach mechanizmy AI. Dlatego wszystkie nasze nowe kamery są wspomagane przez algorytmy sztucznej inteligencji. Podstawą wielu możliwości AI i głębokiego uczenia się w naszym portfolio jest technologia system na chipie (SoC). W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego jako kolejną inwestycję warto wybrać kamery z funkcjami AI — nie tylko z uwagi na ich przyszłościowy charakter, ale też ze względu na korzyści, które niosą obecnie.

Perspektywa długoterminowa: przyszłościowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 

Klienci wdrażający rozwiązania dozoru wideo muszą myśleć długofalowo, ponieważ okres eksploatacji kamer dozorowych wynosi co najmniej pięć lat. Dlatego nowa kamera powinna być platformą umożliwiającą obsługę przyszłych zastosowań i długofalowe tworzenie wartości. Kamery dozorowe z funkcjami AI już obecnie zapewniają realne korzyści, jednak przyszłe innowacje w obszarze platform otworzą przed nimi szereg nowych możliwości we wszystkich branżach.

W obszarze dozoru wizyjnego rośnie znaczenie sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia — technologii pozwalających coraz skuteczniej „uczyć” kamery znacznie bardziej intuicyjnego podejścia do tego, co dzieje się w obserwowanej cenie, oraz analizowania tych informacji w czasie rzeczywistym. Jeśli klienci będą się koncentrować na dostępnych tu i teraz narzędziach analitycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, może im umknąć potencjał jeszcze nie istniejących aplikacji, które pojawią się w bliskiej i dalekiej przyszłości.

Natychmiastowe korzyści płynące z kamer AI

Dla niektórych organizacji wprowadzenie kamer wyposażonych w sztuczną inteligencję może oznaczać konieczność wkroczenia na nieznany teren. Jednak inwestycja ta może przynieść wiele bezpośrednich korzyści. Inwestycja w kamerę z funkcjami AI już od chwili jej wdrożenia przynosi korzyści związane z ochroną, bezpieczeństwem i efektywnością operacyjną. Większość dostępnych w naszej ofercie kamer ze sztuczną inteligencją korzysta z funkcji analizy opartej na głębokim uczeniu się, co umożliwia dokładniejszą detekcję obiektów i klasyfikację szczegółów sceny.

Obecnie realizowana w kamerze dozorowej analiza materiału przy użyciu wizyjnej detekcji ruchu pozwala stwierdzić, że coś lub ktoś się rusza. Następnie, po dalszej analizie przeprowadzonej przez system zarządzania materiałem wizyjnym, pracownik obsługi dokładnie określa, co spowodowało ruch oraz czy stanowi to ryzyko lub zagrożenie bezpieczeństwa. 

Jednak dzięki głębokiemu uczeniu można teraz „przeszkolić” system kamer do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania określonych obiektów, aby operatorzy mogli skupić się na rzeczywistych zagrożeniach zamiast na kołyszącej się roślinności, szybko poruszających się cieniach itp. 

Sklasyfikowane obiekty są wysyłane jako metadane do systemu VMS w celu dalszej analizy przez operatora lub używane do wyzwalania automatycznych reakcji na podstawie predefiniowanych reguł. Ponieważ początkowa analiza jest wykonywana w kamerze — a nie na serwerze czy w chmurze — przez sieć przesyłane są tylko niezbędne dane, co ogranicza wykorzystanie cennej przepustowości.

Metadane tworzone wraz z filmem — w zasadzie szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w scenie i jakie obiekty są obecne — stanowią ważną innowację. Otwierają one niesamowite możliwości w zakresie przeszukiwania ogromnych ilości materiału wizyjnego przedstawiającego ludzi i pojazdy, a także atrybutów związanych z tymi obiektami, takich jak kolory pojazdów i odzieży czy kierunek przemieszczania się. 

Metadane sceny są również kluczowe dla wychwytywania wzorców i trendów w zagregowanych danych, co ma nieoceniony wkład w lepsze przewidywanie, prognozowanie i podejmowanie decyzji. Mogą one pomagać w monitorowaniu zmian i śledzeniu anomalii, pozwalając uzyskać jasny obraz tego, jak sytuacja zmienia się w czasie. 

Optymalizacja operacji dzięki analizie brzegowej

Większa dokładność analiz brzegowych wspomaganych przez AI — oraz zdolność do rozróżniania wielu klas obiektów — bezpośrednio przekłada się na niższy współczynnik fałszywych trafień pozytywnych (odrzucenie hipotezy zerowej, gdy jest ona rzeczywiście prawdziwa) i fałszywych trafień negatywnych (nieodrzucenie hipotezy zerowej, która w rzeczywistości jest fałszywa). Z nim z kolei wiąże się skrócenie czasu i redukcja zasobów potrzebnych do analizy fałszywych trafień pozytywnych. Obecnie analizy brzegowe mogą być podstawą do trafniejszych i szybszych interwencji. Rozproszenie przetwarzania w skali całego systemu obniża koszty i polepsza wrażenia użytkowników, co przekłada się na większe korzyści dla klienta.

Axis oferuje różne sposoby uzyskiwania dostępu do analiz brzegowych, które są kompatybilne z urządzeniami Axis. Opracowane przez Axis narzędzia analityczne zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o optymalnej współpracy z urządzeniami Axis i oferują szeroki zakres rozwiązań dla różnych zastosowań. Dzięki AXIS Camera Application Platform (ACAP) — platformie zaprojektowanej z myślą o obniżeniu progu dla deweloperów przechodzących do rozwiązań brzegowych — można uzyskać dostęp do opracowanych przez partnerów aplikacji analitycznych, które działają na brzegu systemu, lub zaprojektowanych do rozwiązywania konkretnych przypadków użycia.

Remote video URL

Jedynym ograniczeniem potencjału kamer z funkcjami AI jest wyobraźnia programistów. Te kamery cały czas czekają na rozszerzenie możliwości w zakresie analityki, a także stymulują tworzenie aplikacji analitycznych nowej generacji.

Wykorzystanie AI: przyszłościowa decyzja 

Wdrożenia kamer z funkcjami AI nie należy traktować jako skoku w nieznane — wymaga ono jedynie odrobiny wyobraźni. Korzyści są rzeczywiste. Żaden klient, który zobaczy, jak AI obniża liczbę fałszywych alarmów, nie będzie wątpił w słuszność podjętej decyzji.

Kamery dozorowe cechują się długim okresem eksploatacji. Dlatego obecna inwestycja w kamery z funkcjami AI to krok, który zapewni korzyści na długie lata. Nie warto dziś podejmować krótkowzrocznych decyzji, które w przyszłości ograniczą możliwości posiadanego systemu dozoru wizyjnego.

Skorzystaj z selektora produktów i poznaj naszą ofertę kamer opartych na sztucznej inteligencji
Marek Pavlica
 - 
Kontakt prasowy
Regional Communications Specialist, Axis Communications
Telefon: +42 073 431 9237
|
Marek Pavlica
To top