Przejdź do głównej zawartości

Siła i odporność: zabezpieczenie łańcucha dostaw na przyszłość

Jeanette Skjelmose and Peter Lindström discussing

Nie da się ukryć, że globalna niepewność ostatnich lat miała ogromny wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów były światowe łańcuchy dostaw. Rozmawialiśmy z Jeanette Skjelmose, wiceprezes ds. operacyjnych i Peterem Lindströmem, wiceprezesem wykonawczym ds. sprzedaży, aby porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stanęliśmy, o tym, jak sobie z nimi poradziliśmy i jakie wyciągnęliśmy wnioski.

Sprawnie działający i efektywny łańcuch dostaw wymaga uwzględnienia szeregu czynników, płynnie i konsekwentnie dopasowanych do siebie. Niedawne klęski żywiołowe, napięcia geopolityczne i kwestie związane z pandemią wpłynęły na ciągłość łańcucha dostaw. To z kolei wpłynęło na zdolność do zapewnienia, że komponenty i produkty dotrą na czas tam, gdzie są potrzebne. Te obawy związane z dostawami wynikają również z globalnych lokalizacji naszych dostawców, przy czym każdy kraj ma własne ograniczenia, przepisy lub sankcje, których należy przestrzegać. 

Problemy te zostały spotęgowane przez niedobory kluczowych surowców, takich jak te potrzebne do produkcji półprzewodników. Są one podstawą każdej technologii, od telefonów komórkowych po kamery sieciowe.

"Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, zmagaliśmy się z wyzwaniami, które oznaczały, że nie byliśmy w stanie świadczyć usług na oczekiwanym przez nas poziomie. Pomimo wyzwań, przed którymi stanęliśmy, niezwykle ważne było dla nas utrzymanie najwyższych standardów jakości, które reprezentuje Axis" - mówi Peter Lindström.

Peter Lindström
Peter Lindström, Wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży

Wielu dostawców komponentów

Charakter krajobrazu geopolitycznego zmienił się ostatnio diametralnie, wywierając wpływ na sposób, w jaki firmy mogą działać ponad granicami. Uwypukliło to potrzebę korzystania z wielu dostawców w celu pozyskiwania komponentów.

Podwójne lub wtórne zaopatrzenie oznacza korzystanie z więcej niż jednego dostawcy w celu pozyskania komponentów potrzebnych do produktu. Tam, gdzie nie jest to możliwe, zapewniamy, że albo my, albo dostawca posiada zapasy buforowe, aby zapewnić utrzymanie dostaw nawet w przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw. W przypadku szczególnie krytycznych komponentów często utrzymujemy zapasy, które mogą wspierać produkcję przez 9-12 miesięcy. Chroni to nie tylko dostawy na wypadek jakichkolwiek zakłóceń, ale także w sytuacji nagłych skoków w branży lub zwiększonego popytu ze strony klientów.

Jedną z największych zalet naszych relacji z partnerami jest to, że dzięki podwójnemu zaopatrzeniu i utrzymywaniu zapasów buforowych, możemy zorganizować dla dostawców z nadwyżką określonych komponentów wsparcie dla tych z niedoborem. W ten sposób można utrzymać ciągłość łańcucha dostaw w różnych regionach.

Poprawa na podstawie naszych doświadczeń

Pomimo naszej ugruntowanej pozycji na rynku i silnych relacji z podmiotami w całym naszym łańcuchu dostaw i wartości, zdajemy sobie sprawę, że istnieją kluczowe obszary wymagające poprawy. Te doświadczenia pomogły nam ustrukturyzować oraz ukształtować procesy i narzędzia, które wdrożyliśmy, aby zapewnić, że gdy pojawią się przyszłe wyzwania, będziemy w lepszej pozycji, aby uniknąć poważnych zakłóceń".

Peter mówi: "Jedną z rzeczy, na którą zawsze kładliśmy duży nacisk, jest działanie w oparciu o zdobytą wiedzę. Zajmujemy się problemami, analizujemy wnioski i przekształcamy je w działania, aby zapewnić sobie znacznie silniejszą pozycję w przyszłości".

Jeanette Skjelmose
Jeanette Skjelmose, Wiceprezes ds. operacyjnych

Jeanette Skjelmose rozwija tę kwestię: "To właśnie wyzwania ostatnich lat i wnioski, jakie z nich wyciągnęliśmy, skłoniły nas do poświęcenia większej uwagi w trzech zakresach - odporności, solidności i odpowiedzialności. Odporność to tarcza chroniąca nas przed trudnymi czasami. Wytrzymałość polega na tym, że my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie szybko zareagować, jeśli coś się wydarzy. Odpowiedzialność to sposób, w jaki zapewniamy, że zawsze mamy najwyższą jakość, że pracujemy w sposób zrównoważony oraz że zawsze pracujemy nad tym, abyś mógł nam zaufać i dotrzymać naszych obietnic".

Współpraca z partnerami kluczem do sukcesu

Jednym z obszarów, który zawsze staraliśmy się utrzymywać i ulepszać, niezależnie od spraw globalnych, była ścisła współpraca z naszymi partnerami. Jednym z kluczowych wniosków z ostatnich lat była jednak potrzeba bardziej otwartych i przejrzystych kanałów dialogu w całym łańcuchu. Zawsze staraliśmy się angażować i włączać naszych partnerów w dyskusje dotyczące produkcji, zaopatrzenia i wytwarzania, ale jak wyjaśnia Jeanette: "Te doświadczenia nauczyły nas, że musimy przyjąć znacznie bardziej widoczne i przejrzyste podejście do dyskusji z naszymi producentami. Otworzyło to nowe możliwości poprawy, na przykład w zakresie prognozowania. Dając naszym producentom większą przewidywalność i bardziej proaktywną rolę w naszym planowaniu, są oni w stanie lepiej nam pomóc".

Peter Lindström and Jeanette Skjelmose

Peter zgadza się: "Jeśli te doświadczenia czegoś nas nauczyły, to jest to większa potrzeba przewidywalności. Im lepsza jest nasza wiedza, tym lepiej możemy ją przekazywać naszym dostawcom i partnerom handlowym, tym lepsza jest ich pozycja w odniesieniu do tego, co należy zrobić i do kiedy. To nowa norma, jeśli chodzi o poziom usług".

Dyskusje te doprowadziły do aktualizacji i inwestycji w inteligentniejsze systemy wsparcia oraz lepsze strategiczne planowanie prognoz na przyszłość. To z kolei  w połączeniu z bardziej proaktywnym podejściem do komunikacji z dostawcami i producentami jest kolejnym sposobem, w jaki wprowadziliśmy w życie nasze ostatnie doświadczenia.

Silni i doskonali

Jesteśmy organizacją rozwijającą się i jako taka zdajemy sobie sprawę z potrzeby konsekwentnej ewolucji i dążenia do poprawy. Decyzje, które podjęliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, w znacznym stopniu pokazały, że jesteśmy organizacją, która uczy się na trudnych wyzwaniach i której można zaufać. Nieustannie szukamy nowych sposobów na wzmocnienie naszych relacji z osobami w całym łańcuchu dostaw, aby pomóc w pielęgnowaniu ducha ścisłej współpracy i partnerstwa.

Peter mówi: "Konsekwentnie dążymy do ulepszeń, aby zapewnić większą odporność na przyszłość. Ma to na celu lepsze odzwierciedlenie rzeczywistości świata, w którym obecnie się znajdujemy, co powinno pozwolić nam na większą przewidywalność składanych obietnic. Wszystko po to, aby zapewnić naszym partnerom i klientom lepsze doświadczenia z Axis".

Więcej informacji:
Marek Pavlica
 - 
Kontakt prasowy
Regional Communications Specialist, Axis Communications
Telefon: +42 073 431 9237
|
Marek Pavlica
To top