Hoppa till huvudinnehållet

Molnbaserad tjänst med ”edge computing” revolutionerar videoövervakning inom transportsektorn

5 minutes read
Onboard camera

Även transportbranschen har börjat gå över till nätverksbaserade digitala övervakningslösningar. Nästa tekniska steg är molnbaserade tjänster, där kameror med ”edge computing”-möjligheter drastiskt förbättrar användbarhet, skalbarhet och flexibilitet. Samtidigt minskar kostnaderna och miljöpåverkan.

Allt fler branscher utnyttjar digitalisering och sakernas internet (IoT) för att förbättra sin videoövervakning. Transportindustrin har dock varit lite sen i starten när det gäller att anamma den senaste tekniken.

”Normen här är fortfarande att ha fristående kameror i bussar, som spelar in på externa lagringsenheter. All data måste sedan överföras manuellt till en annan extern lagringsenhet innan någon kan titta och analysera bilderna vid en dator. Det är en dyrt och tar tid”, säger Lars Flodén, VD för svenska Observit.

Hans företag har utvecklat en molnansluten och lättanvänd lösning som hanterar videoövervakningssystem inom transportsektorn. Det inriktar sig främst på bussar i kollektivtrafik och tåg, men även olika transport- och lastbilar.

Minskar behovet av hårdvara

Lars Flodén
Lars Flodén, CEO Observit

Observits mobila övervakningslösning utnyttjar intelligenta Axis IP-kameror  med ”edge computing”-kapacitet och en trådlös anslutning. Inspelningarna lagras på ett SD-kort inuti kameran. På begäran kan de sedan skickas till molnet för lagring och analys.

Systemet övervakas och styrs centralt. Det gör att du kan installera systemuppdateringar i hela systemet, eller att få bilder från alla bussar i flottan, samtidigt. Förutom att det ske samtidig så är det också enkelt. Det behövs bara två knapptryckningar.

När nätverkskameran fungerar som både lins, dator och server så klarar man sig utan mycket av utrustningen i en analog systemarkitektur, som externa servrar och lagringsenheter eller accesspunkter för wi-fi. Dessutom förenklar det och sänker kostnaderna för installation och underhåll av systemen. Du kommer inte att behöva byta ut sliten eller omodern hårdvara under systemets livslängd.

Ökar skalbarheten och flexibiliteten

Observits upplägg underlättar användarens dagliga drift avsevärt. Lars Flodén påpekar att just möjligheten att gå från ett traditionellt ”one-to-one”-system – där all data måste hämtas och distribueras manuellt – till ett som klarar distribution ”one-to-many” är en stor fördel.

”När flera intressenter samtidigt kan komma åt inspelad video, audio och metadata ökar användarvänligheten. Samtidigt minskar väntetider och kostnader”, säger han. ”Exempelvis kan operatörer hitta data och statistik för sina bussar och flottor, medan polis och försäkringsbolag kan få videoinspelningar för sina specifika behov oberoende av varandra”.

Det är dessutom en flexibel och skalbar lösning. I stället för dyra inköp av hårdvara kan bussbolag nu i stället investera i en tjänst. Det innebär att deras nätverksbaserade videoövervakning uppdateras och förfinas i takt med att det ställs nya krav och nya funktioner blir tillgängliga.

Ger mer funktionalitet med intelligenta kameror

Linux-datorn som finns inuti varje Axis nätverkskamera är systemets hjärta. Den gör att du enkelt kan lägga till nya program och funktioner. Förutom den grundläggande videoövervakningen kan du, exempelvis, addera personräkning, utredning av fordonsskador, bussfilsövervakning och tjänster för fordonspositioner. Dessutom finns tvåvägsaudio, och du kan också lägga till olika händelser och enheter som t.ex. fordonshälsokontroller och alkolås.

Observit riktar sig idag framför allt till kunder i Norden och Storbritannien och säljer direkt eller via partners. Totalt är för närvarande mer än 35 000 enheter anslutna.

”För att dra nytta av fördelarna behöver du bara installera Axis IP-kameror och ha ett konto för att prenumerera på vår tjänst. Det finns inga geografiska begränsningar och vi kör nu ’proof of concept’-tester på flera kontinenter”, förklarar Lars Flodén.

Resulterar i omfattande besparingar

Stora bussbolag och åkerier kan vinna mycket på att använda Observits tjänster. Inköpskostnaden för Axis-kamerorna kan verka högre än för konkurrerande alternativ. Men den totala ägandekostnaden (TCO) för bussen och utrustningen kan sjunka rejält om man räknar på systemets hela livscykel, från installation till drift och underhåll.

Vissa uppskattningar visar att det är möjligt att spara så mycket som 48 procent när det gäller inköp av hård- och programvara för hantering och lagring av data, liksom att halvera installationskostnaderna. Support- och servicekostnaderna kan potentiellt minska med 37 procent och driftskostnaderna med två tredjedelar. När data dessutom inte behöver hämtas och hanteras manuellt minskar antalet arbetstimmar kraftigt.

”Vi gjorde nyligen beräkningar för de senaste Axis-kamerorna och oavsett hur vi räknade var det svårt att få en sänkning av TCO:n med mindre än 40 procent jämfört med ett traditionellt hårdvarubaserat system”, säger Lars Flodén.

Bidrar till minskad miljöpåverkan

En annan viktig aspekt är att en molnbaserad övervakningsarkitektur drastiskt minskar negativ miljöpåverkan. Bara genom sin lägre energiförbrukning vid driften reduceras exempelvis koldioxidutsläppen med 88 procent.

Att använda en molnansluten tjänst ger dig som användare enorma fördelar jämfört med att utnyttja ett lokalt datacenter. Enligt officiella siffror från AWS (Amazon Web Services) kommer en molnbaserad lösning att:

  • innebära 77 procent färre servrar
  • förbruka 84 procent mindre el
  • ha en 28 procent renare energimix.

Blir en lösning som gynnar många

Axis intelligenta nätverkskameror med ”edge computing”-kapacitet kan också gynna befintliga och framtida Axis affärspartner som riktar sig till transportsektorn”, förklarar Björn Callenfors, Ecosystem Manager hos Axis Communications.

”I takt med att digitaliseringen vinner mark i den här sektorn frågar sig allt fler användare, ’varför har vi en kamera som bara är en lins och endast kan skicka information till en källa i taget?’ Efterfrågan på nätverks- och molnbaserade tjänster kommer att öka”, säger han.

Med nätverkskameror som fungerar som små datorer kan du hitta innovativa lösningar på många olika vardagsproblem, bortom övervakning. Och det ökar värdet på Axis nätverkskameror avsevärt.

To top