Přeskočit k hlavnímu obsahu

Společnost Axis slaví 40 let inovací na špičkové úrovni

5 minutes read
Women in city with Axis Advantage wave

Čtyři desetiletí zkušeností přináší značce Axis jasnou výhodu – počínaje bezkonkurenčním výzkumem a vývojem, přes výkonné technologie a předprodejní i poprodejní expertízu, až po závazek kybernetické bezpečnosti a udržitelnosti – to vše je garancí, že dalších 40 let bude stejně přínosných, jako byly ty dosud.

Společnost Axis Communications, lídr v oblasti síťového videa, hrdě slaví 40. výročí a čtyři desetiletí inovací a vynikajících výsledků v oboru videodohledu. Při této významné příležitosti a při reflexi svých poznatků a úspěchů zároveň Axis potvrzuje svůj závazek nejen pomáhat partnerům a zákazníkům, aby nalezli jejich konkurenčních výhody, ale také prospívat všem lidem a planetě – vydává Zprávu o udržitelnosti 2023 a stanovuje si ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO₂ validované společností SBTi.

Od svého založení v roce 1984 společnost Axis iniciovala revoluce v oblasti zabezpečení. Stala se průkopníkem přechodu od analogového k digitálnímu dohledu a nové standardy pro technologii videodohledu. Od uvedení první síťové kamery na světě až po vývoj špičkové analytiky a systémy na bázi umělé inteligence zůstává společnost Axis v čele technologického pokroku a poskytuje zákazníkům chytřejší a efektivnější bezpečnostní řešení.

Při pohledu do budoucnosti Axis potvrzuje svůj pevný závazek k ochraně životního prostředí a snahu plnit ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti, což je klíčový princip a výhoda spolupráce se společností Axis. Důkazem toho je zveřejnění Zprávy o udržitelnosti společnosti Axis za rok 2023 a trvalý závazek snižovat dopad vlastních činností a hodnotového řetězce na životní prostředí ve spolupráci s iniciativou Science Based Targets (SBTi), která validovala globální cíle společnosti ve snižování emisí skleníkových plynů.

„Dosažení tohoto významného výročí svědčí o našem neutuchajícím odhodlání inovovat a usilovat o kvalitu," uvedla Verena Rathjen, viceprezidentka společnosti Axis Communications pro region EMEA. „Nejde však jen o oslavu uplynulých 40 let úspěchů, ale také o potvrzení našich nekompromisních cílů v oblasti udržitelnosti, kterých chceme dosáhnout v následujících letech a desetiletích. Naše ekologické iniciativy v celkovém součtu znamenají, že každý aspekt našeho podnikání – od surovin používaných při výrobě komponent až po spotřebu energie a přístup k recyklaci výrobků po skončení jejich životnosti – bude muset prokazatelně přispět k dosažení cílů v oblasti snižování emisí. Náš program udržitelnosti jsme prostě odhodláni plnit a zajistit tak, že příštích 40 let bude stejně přínosných, jako byly ty minulé."

Zpráva o udržitelnosti společnosti Axis za rok 2023

Společnost Axis podepsala v roce 2007 dohodu OSN Global Compact a její strategie a činnost jsou v souladu s těmito univerzálními principy v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Společnost Axis rovněž podporuje 17 globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Agendy OSN 2030, které působí jako plán pro mír a prosperitu lidí a planety.

Ve své výroční zprávě o udržitelnosti za rok 2023, vytvořené v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI) a UN Global Compact, se společnost Axis zlepšila v několika oblastech souvisejících s udržitelností, přičemž společnost pokračovala ve své cestě růstu. Společnost Axis tedy zůstává ambiciózní a nekompromisní ve svých cílech být dlouhodobě rostoucí ziskovou organizací a zároveň přispívá k lepší společnosti jako celku.

Mezi klíčové události roku 2023 patří například tyto: 

  • Pokrok v rámci hloubkové kontroly dodržování lidských práv, včetně mapování významných rizikových oblastí v oblasti lidských práv
  • Zlepšené možnosti zákazníků při řízení spotřeby energie v produktech společnosti Axis
  • Zvýšení podílu kamer s obnovitelným plastem na bázi uhlíku
  • Zvýšený podíl kamer bez BFR/CFR
  • Zvýšené povědomí o boji proti korupci, včetně školení pro zaměstnance s mírou absolvování přes 90 %.

Iniciativa Science Based Targets (SBTi)

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je celosvětová autorita, která umožňuje podnikům stanovit si ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu. Společnost Axis je jednou z více než 5 000 organizací po celém světě, které si stanovily cíle odpovídající úrovni dekarbonizace potřebné ke splnění cílů Pařížské dohody, tedy omezit globální oteplování na výrazně nižší úroveň než 2 °C oproti předindustriálnímu období a pokračovat v úsilí o omezení oteplování na 1,5 °C. 

Společnost Axis se zavazuje snížit absolutní emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 o 42 % do roku 2030 proti základnímu roku 2022. Společnost Axis se rovněž zavazuje snížit ve stejném časovém horizontu emise skleníkových plynů z oblasti působnosti 3 z nakupovaného zboží a služeb, z dopravy a distribuce v předchozích fázích výroby a z používání prodávaných výrobků o 51,6 % na prodanou jednotku.

Carl Trotzig, ředitel pro životní prostředí a udržitelnost dodavatelského řetězce společnosti Axis, k tomu uvedl: „Společnost Axis se dlouhodobě snaží snižovat dopad celého našeho hodnotového řetězce na životní prostředí. To zahrnuje identifikaci klíčových oblastí, na které je třeba se zaměřit při snižování emisí v rámci našeho vlastního podnikání, našich dodavatelů a výrobců a při používání našich výrobků po celou dobu jejich životnosti. Přístup založený na vědeckých poznatcích odpovídá našemu étosu a potvrzení našich cílů ze strany SBTi jen dodává našemu úsilí další impuls."

Verena Rathjen, viceprezidentka pro region EMEA, uzavírá: "Společnost Axis se od svého založení snaží vytvářet průkopnické produkty, vytěžit ze síťových technologií maximum a stavět na základech silných základních hodnot, které staví zákazníky na první místo. Termín 'Inovace pro chytřejší a bezpečnější svět' jsme sice zavedli teprve v roce 2013, ale od počátku definoval vizi společnosti: Společnost Axis se posledních 40 let učila a objevovala nové inovace, aby posílila své produkty, technologie a vztahy. Těšíme se, že budeme pokračovat v našem poslání inovovat pro chytřejší a bezpečnější svět a pomáhat našim partnerům a zákazníkům najít jejich Axis Advantage."

Marek Pavlica
 - 
Kontakt na tiskové oddělení
Regional Communications Specialist, Axis Communications
Telefon: +42 073 431 9237
|
Marek Pavlica
To top