Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Verkeersdoorstroming en milieueffecten veiligstellen met Axis en Vialis - Gemeente Almere

Securing traffic flow and environmental impact with Axis and Vialis – City of Almere

De wereldwijde verstedelijking is niet te stoppen: steeds meer mensen wonen, werken en verplaatsen zich in en rond steden. Per definitie is een slimme stad een gebied waar mensen, data en apparaten met elkaar verbonden zijn om een betere plek te creëren om te leven. Samen met onze partners levert Axis schaalbare, innovatieve camera- en IoT-oplossingen voor slimmere en veiligere steden. 

Een van die partners is Vialis, onderdeel van VolkerWessels. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het managen van verkeersstromen - zoals bijvoorbeeld tijdens de Floriade in Almere - een tuinbouwtentoonstelling die plaatsvond van april tot oktober 2022. 

Het thema van de Floriade was "Growing Green Cities". In het 60 hectare grote park konden bezoekers groene oplossingen ontdekken van innovatie partijen van over de hele wereld. Het doel? Steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van groen, voeding, gezondheid en energie.

Een internationaal evenement als de Floriade brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van verkeersmanagement en leefbaarheid voor bewoners en omgeving. Veel mensen bezochten de beurs, vooral in de weekenden en tijdens de feestdagen nam het verkeer in en uit Almere toe. Daarom heeft Vialis in nauwe samenwerking met de gemeente Almere procedures opgesteld om een goede verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te waarborgen en tegelijkertijd de luchtkwaliteit en geluidsoverlast in de gaten te houden.

Optimization of traffic flow in the municipality of Almere

Data is king – ook in verkeersmanagement

De meest effectieve manier om een efficiënte verkeersstroom te onderhouden en te beheren is door inzicht te verkrijgen aan de hand van gegevens en statistieken. Zonder deze data kunnen er geen maatregelen op maat worden genomen

Tijdens de Floriade gebruikte Vialis overal in de stad omgevingssensoren, geluidssensoren en intelligente Axis-netwerkcamera's om gegevens te verzamelen in hun verkeersbeheersoftware verkeer.nu. Deze gegevens werden vervolgens vertaald naar inzichten en regeloplossingen voor een optimaal gebruik van de infrastructuur.

  • De op maat gemaakte oplossing is een combinatie van de software en expertise van Vialis, de IoT-kennis van Hyrde en de netwerkcamera's van Axis communications. 

Use Case Almere – hoe deep learning een verschil kan maken

Sensoren en Axis-camera's werden geïnstalleerd op kruispunten in de hele stad om het verband tussen de verkeersstroom en de impact op het milieu te analyseren. Het doel was om het niveau van vervuiling te controleren met een dynamisch verkeersmanagement.

Intelligente netwerkcamera's van Axis werden geïnstalleerd om het verkeer te meten en te classificeren. Met deep learning-mogelijkheden kunnen de Axis-camera's onderscheid maken tussen verschillende voertuigen, zoals auto's, vrachtwagens, motorfietsen en bussen, en het aantal voertuigen tellen. Deze gegevens werden vergeleken met bestaande gegevens van detectielussen (type, snelheid, aantal) om de impact op de leefbaarheid in de stad nog nauwkeuriger te onderzoeken. De verzamelde gegevens en analyses worden bekeken door domeinexperts met behulp van het verkeersmanagementplatform verkeer.nu.

Optimization of traffic flow in the municipality of Almere

Dankzij deze realtime informatie kon Almere direct actie ondernemen door verkeersregelingen automatisch aan te passen. Als er bijvoorbeeld een patroon van luchtvervuiling of geluidsoverlast zichtbaar is op een bepaald tijdstip of op een bepaalde dag, kan een verkeerskundige besluiten om de verkeersregelingen in de toekomst anders in te richten. Of als de luchtkwaliteitssensor bijvoorbeeld een piek in de vervuiling laat zien op maandag om 17 uur 's avonds, kan de verkeerskundige ervoor kiezen om het verkeerslicht in een bepaalde rijrichting langer op groen te laten staan of om weggebruikers naar een andere route te leiden om de vervuiling te verminderen. Dankzij deze interactie op verschillende lagen kunnen we de doorstroming in realtime beïnvloeden.

Sammenvatting

Het combineren van innovatieve technologieën ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van de efficiëntie op het gebied van openbare veiligheid, stedelijke mobiliteit en milieumonitoring. De verzamelde gegevens geven inzichten en kennis over wat er in een stad gebeurt in een mate die jaren geleden ondenkbaar was. Deze kennis kan worden gebruikt om een leefbare stad te creëren. "Het is fascinerend hoe gegevens, verzameld via camera's en sensoren, aanzienlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming, het herstellen van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast - en dat snel en efficiënt", vat Epko van Nisselrooij Key Account Manager - End Customers - Sales - Benelux van Axis Communications samen.

David Leenders
 - 
Contactpersoon voor de pers
Team Lead Communications, Axis Communications BV
Telefoonnr.: +31 613 116 247
|
David Leenders
To top