Przejdź do głównej zawartości

Axis świętuje 40 lat innowacji i utrzymuje silną pozycję na rynku

5 minutes read
Women in city with Axis Advantage wave

Cztery dekady doświadczeń pokazują wyraźną przewagę Axis na rynku, uzyskaną poprzez niezłomną pracę centrów R&D, wydajność techniczną, wiedzę, a także zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Jest to solidna podstawa zapewniająca, że kolejne 40 lat będzie równie satysfakcjonujące.

Axis Communications, lider w dziedzinie sieciowych systemów wizyjnych, z dumą świętuje swoje 40-lecie innowacji i doskonałości w branży nadzoru wizyjnego. Z tej okazji Axis potwierdza zaangażowanie nie tylko w pomoc partnerom i klientom w znalezieniu przewagi konkurencyjnej, ale także w ochronę ludzi i planety, publikując Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023 i uzyskując akceptację Inicjatywy Science Based Targets dla ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO₂.

Od momentu założenia w 1984 r., Axis zrewolucjonizował krajobraz bezpieczeństwa, będąc pionierem przejścia z dozoru analogowego na cyfrowy i wyznaczając nowe standardy technologii wizyjnych. Od wprowadzenia pierwszej na świecie kamery sieciowej po rozwój najnowocześniejszych rozwiązań analitycznych i opartych na sztucznej inteligencji, Axis pozostaje w czołówce postępu technologicznego, zapewniając klientom inteligentniejsze i bardziej wydajne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Patrząc w przyszłość, Axis potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i realizację ambitnych celów zrównoważonego rozwoju, które zostają podstawą planowania działań. Dowodem na to jest publikacja raportu Axis Sustainability Report 2023 oraz ciągłe zaangażowanie w zmniejszanie wpływu własnej działalności i łańcucha wartości na środowisko dzięki zatwierdzeniu przez inicjatywę SBTi całkowitych globalnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

"Osiągnięcie tej znaczącej rocznicy jest świadectwem naszego nieustannego zaangażowania w innowacje oraz dążenie do jakości" - powiedziała Verena Rathjen, VP EMEA Axis Communications. "Ale nie chodzi tylko o świętowanie ostatnich 40 lat osiągnięć, a także o pokazanie naszego bezkompromisowego zaangażowania w realizację celów zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Łącznie, zasięg naszych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju oznacza, że każdy aspekt naszej działalności - od surowców wykorzystywanych do produkcji komponentów po zużycie energii i podejście do recyklingu produktów po zakończeniu ich eksploatacji - będzie musiał wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji. Mówiąc prościej, jesteśmy zaangażowani w nasz program zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić, że następne 40 lat będzie równie satysfakcjonujące jak poprzednie".

Raport zrównoważonego rozwoju Axis 2023

Axis podpisał UN Global Compact 2007, a jego strategie i działania są zgodne z uniwersalnymi zasadami dotyczącymi praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Axis wspiera również 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju (SDG) Agendy ONZ 2030, które stanowią plan na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety.

W swoim rocznym raporcie zrównoważonego rozwoju za 2023 r., stworzonym zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI) i UN Global Compact, Axis poprawił się w kilku obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem, podczas gdy kontynuował swój rozwój. Axis pozostaje ambitny i bezkompromisowy w swoich dążeniach do bycia długoterminową, rentowną organizacją wzrostową oraz firmą, która przyczynia się do lepszego społeczeństwa.

Najważniejsze wydarzenia od 2023 r. obejmują: 

  • Postępy w należytej staranności w zakresie praw człowieka, w tym mapowanie najważniejszych obszarów ryzyka złamania praw człowieka.
  • Lepsze możliwości zarządzania zużyciem energii przez klientów w produktach Axis.
  • Zwiększony udział produkcji kamer z odnawialnym tworzywem sztucznym na bazie węgla.
  • Zwiększony udział produkcji kamer wolnych od BFR/CFR (bromowane i chlorowane środki zmniejszające palność).
  • Zwiększona świadomość antykorupcyjna, w tym szkolenia dla pracowników z ponad 90% wskaźnikiem ukończenia.

Inicjatywa celów opartych na nauce (SBTi)

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalne ciało umożliwiające firmom ustanawianie ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszą nauką o klimacie. Axis jest jedną z ponad 5000 organizacji na całym świecie wyznaczających zadania, które są zgodne z poziomem dekarbonizacji wymaganym do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, ograniczenia globalnego ocieplenia do  poniżej 2°C wzrostu temperatury sprzed epoki przemysłowej i kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. 

Axis zobowiązuje się do ograniczenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 42% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2022 oraz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 z zakupionych towarów i usług, transportu oraz dystrybucji na wyższym szczeblu, a także wykorzystania sprzedanych produktów o 51,6% na sprzedaną jednostkę w tych samych ramach czasowych.

Carl Trotzig, dyrektor ds. środowiska i zrównoważonego łańcucha dostaw w Axis, skomentował: "Axis od dawna angażuje się w zmniejszanie wpływu całego naszego łańcucha wartości na rzecz środowiska. Obejmuje to identyfikację kluczowych obszarów, na których należy się skupić w celu zmniejszenia emisji w ramach własnej działalności, dostawców i producentów oraz w całym okresie użytkowania produktów. Przyjęcie podejścia opartego na nauce jest zgodne z naszym etosem, a zatwierdzenie naszych celów przez SBTi tylko dodaje rozmachu naszym wysiłkom".

Verena Rathjen, VP EMEA podsumowuje: "Axis od samego początku dążył do tworzenia przełomowych produktów, maksymalnego wykorzystania technologii sieciowych i budowania na fundamencie silnych wartości, które stawiają klientów na pierwszym miejscu. Być może dopiero w 2013 roku ukuliśmy termin Innowacje dla inteligentniejszego, bezpieczniejszego świata, ale od samego początku definiował on wizję firmy; Axis spędził ostatnie 40 lat ucząc się, odkrywając innowacje, aby wzmocnić swoje produkty, technologię i relacje. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej misji wprowadzania innowacji na rzecz inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata oraz pomagania naszym partnerom i klientom w znalezieniu przewagi Axis".

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Marek Pavlica
 - 
Kontakt prasowy
Regional Communications Specialist, Axis Communications
Telefon: +42 073 431 9237
|
Marek Pavlica
To top